Our Team
QWED Staff
Pawel Baczynski
Paulina Broma
Marceli Grabowicz
Malgorzata Gwarek
Natalia Mikos
Dr. Marzena Olszewska-Placha
Janusz Rudnicki
Consultants
Dr. Przemyslaw Korpas
Prof. Jerzy Krupka
Prof. Michal Mrozowski
Prof. Leszek Opalski
Dr. Jerzy Piotrowski
Dr. Bartlomiej Salski
Dr. Wojciech Wojtasiak